Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Emys orbicularis - Στικτή νεροχελώνα

Προστατευόμενο είδος.

Στην Ελλάδα απαντά το φερώνυμο υποείδος (Β.Ελλάδα) και το υποείδος Emys orbicularis hellenica (Valenciennes, 1832).

Προτιμά στάσιμα ή ελαφρώς ρέοντα νερά με υδρόβια βλάστηση. Δειλή και ντροπαλή χελώνα που κρύβεται αμέσως στο νερό μόλις αισθανθεί κίνδυνο. Τρέφεται κυρίως με ασπόνδυλα αλλά και με ψάρια, αμβίφια, μικρά φίδια, πτώματα και φυτά.

Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Reptilia
Order: Testudines
Family: Emydidae
Genus: Emys
Species: E. orbicularis

Tulipa bakeri - Toυλίπα του Μπαίικερ


Προστατευόμενο είδος.
Στοιχεία.

Tulipa cretica - Τουλίπα η κρητική.


Στοιχεία.

Tulipa hageri - Τουλίπα του Ορφανίδη ή κόκκινη τουλίπα.

Προστατευόμενο είδος.
Στοιχεία.